WYDAWANIE ATESTÓW NA GRZYBY ŚWIEŻE i SUSZONE

Dyżur grzyboznawcy i klasyfikatorów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kościerzynie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.