Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku