Sekcja Higieny Pracy

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych

  • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
  • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
  • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.