Badanie kału w kierunku Salmonella i Shigella

 Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane
są w Punkcie Przyjmowania Próbek PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15 (wejście od ul. Szopińskiego)
wtorki w godz. 8:00 – 11:00

Aby wykonać badanie należy:

1. W Punkcie Przyjmowania Próbek

– odebrać 1 wymazówkę oraz 2 pojemniki (kałówki)
– zlecenia:

zlecenie na wykonania badania wraz z instrukcją poboru materiału do badań;
zlecenie na transport próbek;
zlecenie do laboratorium PSSE w Starogardzie Gdańskim

2. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć
1 wymazówkę, którą należy w niedzielę pobrać próbkę kału
– (wymazówką pobrać próbkę kału tak aby był wyraźny ślad kału na waciku, biały korek zdjąć i wyrzucić, wprowadzić wymazówkę do agaru, zamknąć
niebieskim korkiem dołączonym do wymazówki)
2 kałówki, jedną należy pobrać w poniedziałek, drugą we wtorek (kału tyle co na łopatce)
oraz
wypełnione zlecenia.

3. Dokonać przelewem opłaty.
Wpłacić 52,00 zł na konto: 65 1010 1140 0174 4422 3100 0000 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kanałowa5, 83-200 Starogard Gdański oraz 33zł na konto 43 101 1140 0174 6022 3100 0000 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Wodna 15, 83-400 Kościerzyna

4. Odebrać wyniki badania w PSSE w Kościerzynie, ul. Wodna 15, w Punkcie Przyjmowania Próbek

Wydawanie pojemników na próbki: poniedziałek -piątek7.30 – 15.00
Przyjmowanie próbek do badania wtorek 8.00 – 11.00
Wydawanie wyników badań: poniedziałek – piątek7.30 – 15.00

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.
Podstawa prawna: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.z 2018r., poz.151).
W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.