Nadzór sanitarny

 Bieżący Oddział Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Bieżącego Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr Katarzyna Duska
tel. +48 58 686 33 64 wew.26
e-mail: nadzor.sanitarny@psse.kna.pl

Sekcja Epidemiologii – epidemiologia@psse.kna.pl
Sekcja Higieny Komunalnej – komunalna@psse.kna.pl
Sekcja Higieny Pracy –higienapracy@psse.kna.pl
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – zywnosc@psse.kna.pl

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny- zns@psse.kna.pl
Higiena Dzieci i Młodzieży – hdim@psse.kna.pl

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny zns@psse.kna.pl

Promocja Zdrowia

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia oswiata@psse.kna.pl