Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kościerzynie

mgr Grażyna Greinke

tel.fax 58 686 33 64


Pełniąca obowiązki w czasie nieobecności
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kościerzynie

mgr Katarzyna Duska

tel.fax 58 686 33 64