oceny jakości wody w Kąpieliskach i Miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019r.