badanie wody

Zlecenie badania wody

Postępowanie:

  • Umówić się na pobór osobiście w PSSE, ul. Wodna 15, pok. nr 5, 6 lub 9
    lub telefonicznie 58 686 33 64 wew. 22 lub 25;
  • Próby pobieramy od poniedziałku do piątku;
  • Czas oczekiwania na wyniki badania wody wynosi do tygodnia


Druki zlecenia na pobór wody i badanie DRUKI DO POBRANIA