AKTUALNOŚCI tel. alarmowy PSSE w Kościerzynie 692 101 253

Telefon kontaktowy w sprawie kwarantanny i zdrowia 222-500-115 

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590
Infolinia 22 505 11 88

tel. alarmowy PSSE  692 101 253

Aktualności  dla mediów
Koronawirus: informacje i zalecenia- Pytania i odpowiedzi

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Co ze szkołami do wakacji?
Wytyczne GIS, MZ i MEN
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
tanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-kk-w-dziedzinie-medycyny-rodzinnej-dotyczace-przeprowadzania-badan-bilansowych-u-dzieci-w-czasie-trwania-pandemii-covid-19
Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz
Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa? https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2
Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa2
Kina plenerowe i samochodowe https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe
Muzea i galerie sztuki https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki
Instytucje artystyczne https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne
Domy, centra i ośrodki kultury https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
Księgarnie https://www.gov.pl/web/kultura/ksiegarnie
Biblioteki https://www.gov.pl/web/kultura/biblioteki
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwo https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz–bezpieczenstwo
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/
Targowiska i bazary – zalecenia GIS https://www.gov.pl/web/rolnictwo/targowiska-i-bazary–zalecenia-gis
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych–aktualizacja
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów  https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/
Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-salonow-fryzjerskich-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-gabinetow-swiadczacych-uslugi-kosmetyczne-i-estetyczne-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/
Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
Nowa normalność – wytyczne dla branż https://www.gov.pl/web/rozwoj/nowa-normalnosc–wytyczne-dla-branz
Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa https://www.gov.pl/web/rozwoj/rekomendacje-dla-rzeczoznawcow-majatkowych
Hotele i inne miejsca noclegowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
Biblioteki https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
Rehabilitacja https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja
Centra handlowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe
Sklepy meblowe i budowlane https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane
Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-branzy-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa2
Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
Zalecenia dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
Salony kosmetyczne https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne
Gastronomia https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
Salony fryzjerskie https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-fryzjerskie
4. etap odmrażania polskiej gospodarki – przygotowujemy wytyczne dot. eventów, ślubów i parków rozrywki https://www.gov.pl/web/rozwoj/4-etap-odmrazania-polskiej-gospodarki–przygotowujemy-wytyczne-dot-eventow-slubow-i-parkow-rozrywki
Campingi https://www.gov.pl/web/rozwoj/campingi
Zakłady przemysłowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/zaklady-przemyslowe
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r. – aktualizacja
Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?
Zalecenia NIZP-PZH z dnia 8 maja 2020 r. dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Otwieramy przedszkola od 6 maja br.
Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)
pdf Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji (108 KB)
pdf Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych (308 KB)
Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów
Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych
Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Cov-2

pdf Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (224 KB)

pdf Informacja dla pacjenta bezobjawowego (216 KB)

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju dla zakładów pracy oraz dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Zalecenia__dla_zakadw_pracy.pdf
Pracownik_i_przedsibiorca.pdf
Zalecenia_dla_przedsibiorcw.pdf
Zalecenia_dla_obiektw_handlowych.pdf

Kwarantanna
Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem .pdf (Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem .pdf)
Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ
Schemat postepowania z osobą narażona COVID-19 – (na dole strony)
Informacja z dnia 9 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus

 Informacja dla mediów

1. Za aktualne dane dotyczące powiatu kościerskiego odnośnie SARS- CoV-2 należy uznawać informację zamieszczaną na stronie internetowej Powiatowej Stacji – Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościerzynie. Dane za kolejne 24h będą umieszczane do godziny 19.00. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, pojawi się nowy komunikat informujący Państwa o konkretnym, zaistniałym zdarzeniu.

2. MSWiA odnośnie polityki medialnej przekazało w dniu wczorajszym następujący komunikat, że komunikacja z Państwem ma się odbywać za pomocą komunikatów, nie jest możliwe nagrywanie materiałów audio i wideo z wypowiedziami.