KOMUNIKAT z dnia 09.09.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie prosi o zgłaszanie się osób, uczestniczących w stypie po pogrzebie, który odbył się 03.09.2020r. (czwartek) o godz.11:00 w Kościele Św. Barbary w Kościerzynie (przy cmentarzu).

W stypie uczestniczyły osoby, u których kilka dni później stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Inspekcji Sanitarnej w Kościerzynie
pod nr telefonów: 58 686 33 64 (wew.  29,wew. 30), 58 686 69 48, 692 101 253