Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce – to główne tematy wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe – minister podpisał rozporządzenia

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2