Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: B-BK-547-83/20, dotyczącą stosowania
klimatyzatorów typu split w podmiotach leczniczych w dobie epidemii, w kontekście zapewnienia właściwej temperatury (schłodzenia powietrza) pomieszczeń podczas upalnych dni w salach chorych, dyżurkach lekarzy i pielęgniarek oraz gabinetach zabiegowych, do wykorzystania wewnętrznego na potrzeby działań: profilaktycznych, edukacyjnych oraz informacyjnych.

opinia PZH klimatyzatory typu split w podmiotach leczniczych-2