Do kina w maseczce

Stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie możliwości jedzenia na salach kinowych przekąsek (np. nachos, popcornu, kanapek) czy picia napojów, uprzejmie przekazuję do stosowania w pracy bieżącej poniższe informacje.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) nie dopuszcza się możliwości zdjęcia maseczki w budynku użyteczności publicznej, jakim jest kino, co w konsekwencji oznacza również brak możliwości spożywania przekąsek lub picia napoi na widowni.

Również w „Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa sars-cov-2 w Polsce”, które zostały opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i znajdują się na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-wpolsce
określono, iż udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez widzów. Oznacza to, że w trakcie trwania seansu filmowego nie jest możliwe spożywanie posiłków i napoi.

Natomiast należy zauważyć, iż w odniesieniu do działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom określono wprost (§ 6 ust. 5 ww.
rozporządzenia), iż jej prowadzenie jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje (w miejscu usługi gastronomicznej). Oznacza to,że możliwe jest prowadzenie sprzedaży przekąsek i napoi w tzw. strefie gastronomicznej, wktórej klienci przed seansem mogą spożyć przekąski i napoje.
Zgodnie z ww. wytycznymi w strefie gastronomicznej:
a) zaleca się sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków, które powinno
uwzględniać:
b) stosowanie środków dezynfekujących;
c) obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania pomieszczeń ze szczególnym
uwzględnieniem infrastruktury, z którą klient ma kontakt;
a) odkażanie urządzeń systemów płatności.
b) w strefie konsumpcji posiłków powinny być dostępne płyny do dezynfekcji;
c) sprzedaż artykułów spożywczych (parzenie i podawanie kawy, nakładanie popcornu itp.)
powinno być wykonywane tylko przez osoby pracujące przy artykułach spożywczych.
Osoby te powinny podczas sprzedaży artykułów spożywczych pracować w przyłbicach. Zalecane jest mycie rąk i dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi.