Wytyczne dla branż

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami wraz z Aneksem do instrukcji w związku z epidemią COVID-19.
– Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
– Aneks do instrukcji w związku z epidemią COVID-19.

Wytyczne dla branż

                                    
Wesela, przyjęcia     Siłownie i kluby fitness         Sale zabaw        Solaria

           

                                      

 
 
                
obiekty wielofunkcyjne               targi