Aktualna informacja dla mediów 2 czerwca 2020 roku

Aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku
 http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty


Aktualna Informacja dla mediów z dnia 2 czerwca 2020r.

dane do godz. 10:00  (powiat kościerski)

 • do tej pory w sumie mieliśmy 2 potwierdzone przypadki  SARS CoV-2 w powiecie kościerskim 
 • 2 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • liczba osób w izolacji domowej – 1
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji Inspektora Sanitarnego – 12
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 
  w systemie EWP wpisano 1435 osób, z czego 1382 zakończyło kwarantannę, a 53 jest nadal objęte.
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 40
 • Liczba pobranych prób do badań – 1378
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 – 0
  Raport z dnia 8 kwietnia 2020 roku – potwierdzone przypadki         SARS-CoV-2 w powiecie kościerskim

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje,
  że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 2 osób na terenie powiatu kościerskiego.

  Stan zdrowia osób u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry.

  Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne


  Na bieżąco trwa przekazywanie do MOPS i GOPS, za zgodą zainteresowanych, informacji o osobach odbywających kwarantannę, które potrzebują pomocy np. zaopatrzenia w produkty spożywcze.