Aktualna informacja dla mediów 2 lipca 2020 roku

Aktualna Informacja dla mediów z dnia 2 lipca 2020r.
dane do godz. 10:00  (powiat kościerski)

 • liczba osób w izolacji domowej – 10
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji Inspektora Sanitarnego – 10
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 
  w systemie EWP wpisano 2965 osób, z czego 2885 zakończyło kwarantannę, a 80 jest nadal objęte.
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 80
 • Liczba pobranych prób do badań – 2353
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 – 1
 • liczba osób, u których dotychczas potwierdzono obecność wirusa SARS CoV-2  –  11
 • liczba wyzdrowień – 2

   

  Aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku
   http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty

  Raport z dnia 26 czerwca 2020 roku – potwierdzony przypadek SARS-CoV-2 w powiecie kościerskim

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 1 osoby z terenu powiatu kościerskiego.

  Stan zdrowia osoby, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, została przeprowadzona konsultacja lekarska.

  Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

   

  Raport z dnia 12 czerwca 2020 roku – potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w powiecie kościerskim

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 2 osób na terenie powiatu kościerskiego.

  Stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, zostały przeprowadzone konsultacje lekarskie.

  Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

  Raport z dnia 10 czerwca 2020 roku – potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w powiecie kościerskim

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 5 osób na terenie powiatu kościerskiego.

  Stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, zostały przeprowadzone konsultacje lekarskie.

  Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

   

  Raport z dnia 5 czerwca 2020 roku – potwierdzony przypadek SARS-CoV-2 w powiecie kościerskim

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 1 osoby na terenie powiatu kościerskiego.

  Stan zdrowia osoby, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, została przeprowadzona konsultacja lekarska.

  Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

  Raport z dnia 8 kwietnia 2020 roku – potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w powiecie kościerskim

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje,
  że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 2 osób na terenie powiatu kościerskiego.

  Stan zdrowia osób u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry.

  Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne

   

  Na bieżąco trwa przekazywanie do MOPS i GOPS, za zgodą zainteresowanych, informacji o osobach odbywających kwarantannę, które potrzebują pomocy np. zaopatrzenia w produkty spożywcze.