Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz
zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej
14-dniowej kwarantannie

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

•   Nie opuszczaj domu.

•   Nie wychodź do sklepu.

•  Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę   możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli  nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

•   Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

•  Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

•   Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

•   Zachowaj zasady higieny.

•  Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

•   Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.

•   W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.

• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.

•   W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

•   W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady.
Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie.
Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus