Pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie odwiedzają mieszkań prywatnych

Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.


Pomorski Urząd Wojewódzki ostrzega!

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego!
Pomorski Urząd Wojewódzki nie pobiera żadnych opłat i nie prowadzi rejestru firm zakwalifikowanych do wypłaty odszkodowań z tytułu strat spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2.
Wszelkie próby powoływania się osób nieupoważnionych na Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku prosimy zgłaszać na adres e-mail : zok@gdansk.uw.gov.pl
Pamiętaj, próbę oszustwa zgłoś policji , tel. 997. Nie daj się oszukać!
Przypominamy, że informacje dotyczące opłat, które klienci muszą uiścić w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez PUW, znajdują się na stronie internetowej urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje dotyczące rządowych rozwiązań dla przedsiębiorców: https://www.gov.pl/…/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy…