27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji państwowej.

Dzień 27 grudnia 2019r. jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie.

Dzień 14 grudnia 2019r. wyznacza się dniem pracy.

Urząd będzie czynny w godz. 7.30 do 15.00

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.