Konkurs wiedzy o HIV i AIDS oraz uzależnieniach od środków psychoaktywnych

W dniu 2 grudnia br. pracownicy  Inspekcji Sanitarnej w Kościerzynie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeprowadzili konkurs wiedzy dotyczący HIV/AIDS oraz uzależnień od środków psychoaktywnych w ramach ŚWIATOWEGO DNIA  AIDS obchodzonego 1 grudnia.

W wydarzeniu wzięło udział 40-ciu uczniów szkół podstawowych i średnich z 11 placówek oświatowych. Zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy, otrzymali Dyplomy, podziękowania oraz nagrody.

Kategoria szkoły podstawowe:                                                                                          Kategoria szkoły  ponadpodstawowe:

I miejsce Piotr Górski – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie                                        I miejsce – Paulina Skwierawska – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Kościerzynie

II miejsce – Julia Gorący – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościerzynie                          II miejsce – Eliana Szulta – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie

III miejsce – Aleksandra Hoppe – Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu                    III miejsce – Wiktoria Wichert – Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie