Sprawdź, czy nie jesteś zakażony wirusem HCV powodującym wirusowe zapalenie wątroby

 

https://www.psse.kna.pl/upliki/2019/05/DRUK-2...jpg